Adatvédelmi tájékoztató

A Verzió Film Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 9. II/19., nyilvántartási szám: 01-01-0009587) nagy hangsúlyt fektet személyes adatainak védelmére és arra, hogy a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak (beleértve az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR*), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit) maradéktalanul megfeleljünk. Ez az adatvédelmi tájékoztató a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál rendezvényein gyűjtött személyes adatok felhasználására, kezelésére és megőrzésére vonatkozik.

*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?

Magyarország egyetlen emberi jogi filmfesztiválját 2004 óta évente megszervezzük, következetesen kiállva az emberi méltóság és közös társadalmi ügyeink mellett. Mindezt hazai és nemzetközi dokumentumfilmeken keresztül és a hozzájuk kapcsolódó számos kísérőprogram segítségével: kerekasztalbeszélgetések, közönségtalálkozók, nyílt viták, kiállítások, stb. Workshopok és nemzetközileg elismert szakemberek által vezetett mesterkurzusok szervezésével igyekszünk hozzájárulni emberi jogi ügyeink és a filmszakma közös, nemzetközi fórumának kialakításához, mellyel a hazai dokumentumfilmesek egyedülálló lehetőséget kapnak a nemzetközi vérkeringésbe történő bejutásra.

 

2. Az adatkezelő elérhetősége

Verzió Film Alapítvány irodája:
cím: 1051 Budapest, Arany János u. 32.
telefon: +3613273250
e-mail: info@verzio.org

 

3. Mi a személyes adatok kezelésének célja?

3.1. Kapcsolattartás és információ küldése az általunk szervezett eseményekről. Az adatkezelés célja, hogy e-mail útján értesítést küldjünk a regisztrált látogatóknak a jövőbeli, hasonló eseményeinkről.

3.2. Fénykép és videófelvétel készítése

A rendezvényeken fénykép és videófelvétel készítésére is sor kerül. A videófelvételt a fesztivál honlapján (http://www.verzio.org/), valamint a közösségi médiában történő közzétételéhez használjuk fel. A fényképeket megjelentetjük az éves beszámolókban, a fesztivál honlapján és a közösségi médiában. A jövőbeli programokról szóló események promotálásához felhasználjuk a fényképeket és videófelvételeket, és azokat közzétesszük a honlapon, illetve a közösségi médiában.

3.3. Nyílt nevezési felhívásunkban a nevezett filmekről és készítőikről a szükséges információk begyűjtése, mely tevékenység célja a Verzió Filmfesztivál versenyszekcióinak kialakítása.

A Verzió Filmfesztiválra nevezőket a megadott elérhetőségeken keresztül értesítjük a nevezés eredményéről.

3.4. A Fesztiválprogram filmjeiről és szakmai vendégeiről szükséges információk begyűjtése, mely tevékenység célja a Verzió Filmfesztivál programjainak népszerűsítése, kommunikációja a célközönség felé.

A fesztiválprogramba bekerült filmekről a film jogtulajdonosainak hozzájárulásával információt közlünk a fesztivál honlapján, közösségi média oldalain, valamint nyomtatott kiadványaiban: poszterek, katalógusok, programfüzetek.

A fesztivál szakmai vendégeinek hozzájárulásával rövid szakmai önéletrajzot és portréfotót közlünk róluk a honlapunkon.

A közösségi média alatt az alábbiakat értjük:

Közösségi médium Adatkezelési tájékoztatója
Facebook https://www.facebook.com/verziofilmfest/
Instagram https://www.instagram.com/verziofilmfest/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCLYiUE-X3-BfdgOpRqAmR8w

 

4. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

A személyes adatokat a Verzió Film Alapítvány az érintettől gyűjti, ugyanakkor az érintett nem köteles személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

Az érintett a jelen Tájékoztató ismeretében az online regisztrációs űrlap, beleértve a hozzájárulásra vonatkozó négyezetek kitöltésével és elküldésével adja meg a hozzájárulását személyes adatai jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

A 14. életév alatti érintettek: Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot a törvényes képviselőnek kell beküldenie.

A 14. és 16. életév közötti érintett: Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez történő hozzájárulásához a törvényes képviselő (szülei) bármelyikének a jóváhagyása szükséges, így a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása esetén, a hozzájáruló nyilatkozatot az érintettnek és a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

A 16. életévét betöltött érintett: Amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez a törvényes képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a hozzájárulását maga írhatja alá.

 

5. Milyen személyes adatait gyűjtjük?

A jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott adatkezelési célból a Verzió Film Alapítvány az érintettek alábbi személyes adatait kezelheti:

 • név
 • e-mail cím
 • foglalkozás
 • képmás (fénykép, videófelvétel)
 • hang (videófelvétel)

 

6. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

Az adatok a Verzió Film Alapítvány kezeli, és igénybe veszi adatfeldolgozók szolgáltatásait. Adatfeldolgozó a Közép-európai Egyetem és a Verzió Film Alapítvány által megbízott vállalkozók: a vendégkoordinátor, az önkénteskoordinátor, a szakmai programok koordinátora, a videósok, a fotósok, a kommunikációs vezető és a közösségi média felelős. Az adatfeldolgozókkal minden esetben szerződést kötünk, így biztosítva az adatkezelés biztonságát. Az adatfeldolgozók aktuális névsora a Stáb menüpont alatt olvasható, visszamenőleg pedig a Korábbi Verziók / Szervezők menüpont alatt.

 

7. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

7.1. Kapcsolattartás és információ küldése az általunk szervezett eseményekről

A 3.1. pontban meghatározott adatkezelési cél tekintetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 (öt) évig.

7.2. Fénykép és videófelvétel készítése

A 3.2. pont szerinti adatkezelési cél esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 (öt) évig.

7.3. Nevezett filmek információi

A 3.3. pont szerinti adatkezelési cél esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 (öt) évig.

7.4. A Fesztiválprogram információi

A 3.4. pont szerinti adatkezelési cél esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonástól számított legkésőbb 25 (huszonöt) napig kezeljük még személyes adatait - feltéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja nincs – a technikai műveletek elvégzése érdekében.

 A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően töröljük a személyes adatait.

 

8. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

Önnek jogában áll

 • kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést
 • kifogásolni az adatainak a kezelését
 • kérni az adatainak a helyesbítését
 • kérni az adatainak törlését
 • korlátozni a személyes adatainak a felhasználását
 • hozzájárulását bármikor visszavonni.

A fenti jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, hogy írjon a Verzió Film Alapítvány info@verzio.org címre.

A Verzió Film Alapítvány mindent elkövet annak érdekében, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően teljesítse kérelmét, és írásban válaszol a kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon belül.

Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságtól kíván segítségét kérni, az alábbi címen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

 

9. Személyes adatainak biztonsága

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságosan és körültekintően kezeljük személyes adatait. Minden adatot biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a belső adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezelünk és tárolunk. Adatait nem adjuk el és nem adjuk át más szervezeteknek.

 

Kelt: Budapest, 2020. február 12.