Hungarian Panorama
Glória Halász Hungary 2019 63min Hungarian
Árpád Bogdán Hungary 2018 90min Hungarian
Péter Hegedűs Hungary, Australia 2018 85min English, Hungarian
András Dér, Klára Muhi Hungary 2018 52min Hungarian
Réka Szabó Hungary 2019 83min Hungarian
Mária Takács Hungary 2019 70min Hungarian
Ágota Varga Hungary 2018 67min Hungarian