Határvonalak

Ebben az évben a fesztivál komoly erőpróbának néz elébe, vallott értékei veszélybe kerültek.

A világban zajló háborúk és a gazdasági visszaesés Európaszerte a populista retorikának kedvezett. A Brexit önbeteljesítő jóslata, aminek következményeit teljes egészében még nem érezzük és nem is látjuk át, aláássa az európai szolidaritást, a feltámadó nacionalizmus pedig nagy lendülettel keres magának külső és belső ellenséget. A hazájukban dúló háború és terror elől menekülők befogadására a mai napig nem született közös stratégiai terv. A Magyarországon a Verzió filmfesztivál előtt mindössze egy hónappal tartott népszavazásból az látszik, hogy az állampolgárok ugyan nem ülnek fel feltétlenül a gyűlöletkampánynak, ugyanakkor súlyos kétségeik vannak az új helyzetet illetően, amit a politikai erők ki is használnak az idegenektől való félelem aktiválására. Ezek a jelenségek nem korlátozódnak Magyarországra vagy Európára, a közelgő amerikai választások éppúgy próbára teszik a demokratikus értékeket. De lássuk, hogyan reagálnak a dokumentumfilmek az efféle kihívásokra. Programunkban több mint 30 ország hatvannál is több dokumentumfilmje bizonyítja, hogy a filmesek nem csupán vizuális művészek, hanem a társadalmi változásokért küzdő aktív állampolgárok is.

Az idei programban találhatóak olyan mesterien komponált filmek, amelyek esztétikai és erkölcsi értelemben foglalnak állást egy-egy fontos kérdésben. Hogyan reagálnak az emberek a határaikon épülő falakra (Falak)? Hogyan veszélyeztetik a magánszférát
az Európai Parlament által hozott adatkezelési törvények (Demokrácia)? Mik a politikai másként gondolkodás esélyei az egyre illiberalizálódó rendszerekben (Barátom, Borisz Nyemcov, Kockás forradalom)? Kinek a múltértelmezését fogadjuk el, és milyen tanulság vonható le ebből (Egy német sors, Az én háborúm, Anyám levelei Sztálin elvtárshoz)? Mennyire tiszteljük vagy vetjük el a hagyományokat (Hová lesz, kisasszony? A föld, ahol mamutok szunnyadnak)? A filmek nem adnak végleges választ a kérdésekre, hanem a nézőt késztetik arra, hogy tájékozódjanak e fontos témákról, gondolkodjanak el és beszéljenek róluk.

Az idei fesztiválprogramot több tematikus blokk gazdagítja. „A jég hátán” blokk a klímaváltozásra és az északi őslakosok életmódjára fókuszál. Ezek a filmek azt vizsgálják, hogy az inuit, számi, nyenyec és egyéb kultúrák hogyan alakítják a környezetüket és hogyan alakulnak át maguk is e változások hatására. A menekültekről tavaly megkezdett vita folytatásaként a migráció és integráció problémáját járja körül nyolc film és a Magyar Helsinki Bizottsággal együttműködésben szervezett három panelbeszélgetés. A migráció kérdését globális szinten elemezzük, kezdve a svéd és német menedékkérési rendszer működésétől a moszkvai tádzsik vendégmunkások életén át a Mianmarból Kínába menekülő ta’ang kisebbség sorsáig. A következő tematikus blokk Ukrajnára koncentrál. A filmek a jelenleg is zajló háború napi szintű megélését igyekeznek megmutatni, túlmenve a hírtudósításokon és ráirányítva a figyelmet arra, ami a médiából kimaradt: a civilek szenvedésére és tapasztalataira. A 60. évforduló teremt alkalmat az 1956-os forradalom eseményeinek felidézésére. A szocialista országok korabeli híradóinak bemutatásával a panel a sajtóbeli megjelenés prizmáján keresztül vizsgálja a forradalmat. Milyen finom, ám lényeges különbségek vannak abban, ahogy az egyes – látszatra egyazon ideológiai alapon álló – országok kontextusba helyezik ugyanazt a felvételt? Hogyan alakítja a média múltfelfogásunkat? E kérdéseket a ritka archívumi válogatás utáni panelbeszélgetésen fogjuk megvitatni.

A már nevet szerzett alkotók filmjei mellett a Verzió tizenegy – többek között magyar, egyiptomi, mianmari, német, lengyel és izraeli – diákfilmet fog bemutatni, amelyeket a diákfilm-versenyre érkezett nyolcvanon felüli nevezésből válogattunk ki. A filmek arról tanúskodnak, hogy a fiatal generáció birtokában van a mesterségbeli tudásnak és vannak ötletei arra, hogyan tegyék kreatív módon vizsgálat tárgyává a társadalmi valóságot és használják a különböző vizuális nyelveket. A Verzió idén is folytatja hagyományos DocLab workshopját, amelyre várjuk a filmeseket és más érdeklődőket, akik a nemzetközi tutorok segítségével rövidfilmet készíthetnek a migráció és integráció témakörében, amelyeket aztán nyilvános vetítésen be is mutatunk.

A fesztivál változatos és gazdag programjával szeretné a nézőket kritikus gondolkodásra és a változások eléréséért aktív tevékenységre serkenteni. Minden nap más világra ébredünk. Ahhoz, hogy ez a világ jobb legyen, el kell elfogadnunk, hogy a valóság sokrétű és sokféle, és meg kell értenünk ennek okait.

Oksana Sarkisova fesztivál igazgató